LAB HOTEL

Outlive the future

VIRTUAL

TOUR

BOOK A

TOUR

               

BOOK A

TOUR

VIRTUAL

TOUR

               

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА WN LAB HOTEL

 

Настоящите Общи условия (наричани по-нататък „ОУ“) определят правилата и условията за резервиране и използване на стаите и съоръженията на WN Lab Hotel („Хотелът“). При влизане в нашия уебсайт и отправяне на запитване и/или заявка за резервация вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези ОУ.

 

НАСТАНЯВАНЕ И УСЛУГИ

WN Lab Hotel предлага хотелски стаи и апартаменти за краткосрочно хотелско настаняване или дългосрочно наемане (повече от 30 дни). Настоящите ОУ се прилагат както за хотелско настаняване, така и за договори за наем, освен ако изрично не е посочено друго. В случай на противоречие между тези ОУ и оферта за резервация за хотелско настаняване или договор за наем за дългосрочен престой, офертата, респ. договорът има предимство.

 

Настаняването включва:

  • Ползване на хотелска стая/апартамент;
  • Безплатно ползване на работно място;
  • Безплатен безжичен интернет;
  • Безплатно ползване на фитнес;
  • Безплатно ползване на подземен паркинг при наличност;
  • Пране/химическо чистене (срещу допълнително заплащане);
  • Рум сървис (срещу допълнително заплащане);
  • Ползване на общи кухни (достъпно само за определени резервации);
  • Използване на Coworking пространство;
  • Достъп и ползване на ресторант и тераса;
  • Вземане/трансфер от/до летището (срещу допълнителни такси).

Горепосочените услуги и включените в цената на настаняване услуги може да подлежат на промяна от Хотела или на специфични търговски условия/пакети/, както и на специални цени, приложими за конкретни резервации. Услугите, включени в цените на стаите, както и всички допълнително таксувани услуги ще бъдат посочени в съответната оферта за резервация или договор, потвърден/сключен между Страните. При липса на подобни специфични условия, посочени в потвърждението на резервацията/договора за наем, се прилагат условията, предвидени тук.

 

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

Резервациите са предмет на договаряне между госта и хотела. Всички резервации са  в зависимост от наличността и изискванията на хотела за минимален престой, гаранциите за резервация и условията за плащане, приложими към момента на заявката за резервация.

Резервациите и заявките за резервации се правят онлайн чрез нашия уебсайт www.worknomadshotel.com или чрез нашите партньорски платформи за онлайн резервации. Резервации, направени по телефона не гарантират престой в конкретна стая, докато гостът не предостави номер на валидна кредитна карта.

Отправяйки запитване/заявка за резервация, гостът предлага да сключи договор за настаняване, който подлежи на допълнително потвърждение от Хотела.

В отговор на запитване/заявка за резервация, Хотелът предоставя на госта оферта, съдържаща информация за цените, условията за резервация и условията за анулиране на резервация (ако е приложимо), както и други специфични изисквания, които могат да бъдат приложени от Хотела в момента на резервацията.

Всяка оферта и/или резервация зависи от наличността и сезона. Резервацията ще бъде потвърдена и по този начин гарантирана само при предоставяне на данни за валидна кредитна карта или при предварително плащане на престоя ви най-малко 72 часа (около 3 дни) преди датата на пристигане

С получаването и потвърждаването на оферта за резервация (или чрез нашата онлайн резервационна система, или чрез подписване на отделен договор) гостът сключва договор за настаняване с хотела. Освен ако не е посочено друго в потвърдената оферта за резервация, тя не гарантира престой в конкретна стая, докато гостът не гарантира плащане чрез предоставяне на номер на кредитна карта. Хотелът може да поиска предварително плащане за определени резервации.

Условията на конкретна оферта за резервация могат да бъдат променяни по всяко време, докато офертата не бъде потвърдена от госта, освен ако в офертата не е посочен конкретен срок на валидност.

Ако конкретна оферта за резервация предвижда условия за резервация, плащане, плащания/гаранции при анулиране, които се различават от посочените тук, условията на офертата имат предимство, ако се сключи договор за настаняване въз основа на условията на същата оферта.

 

ПОЛИТИКА ЗА АНУЛИРАНЕ

Потвърждението на резервацията не гарантира автоматично настаняване в определена стая. Гарантирано настаняване/резервация е налице при предоставяне от госта на валиден номер на кредитна карта, гарантиращ плащането на резервираната стая за целия период на резервацията.

Гарантирана резервация може да бъде анулирана или променена безплатно от Госта не по-късно от 24 часа преди датата на пристигане (за дата на пристигане се счита началото на деня, 12:00 ч. на съответния ден). Промените в гарантираните резервации зависят от наличността и различните условия за резервация, които може да се прилагат от Хотела. В случай на предсрочно анулиране, гостът се съветва да запази потвърждението си за анулиране, за да докаже при необходимост, че отговаря на условията за безплатно анулиране.

В случай на анулация в рамките на 24 часа преди датата на пристигане или в случай на неявяване в деня на пристигане, хотелът задържа цената на стаята за целия резервиран период.  T.e. за анулирани резервации с невъзстановима стойност хотелът не възстановява цената на стаята за резервирания период

Резервациите, направени чрез външни канали (различни от уебсайта на WN Lab Hotel), са предмет на настоящите правила за резервация и анулиране. 

 

НАСТАНЯВАНЕ И НАПУСКАНЕ

Официалното време за настаняване/напускане е 14:00 часа.

Стаите са достъпни за настаняване на госта през целия ден на пристигането (в зависимост от наличността). За пояснение, когато гост се настани между 22:00 и 6:00 сутринта, тя/той ще бъдe таксуван с пълната цена на нощувка за използването на стаята.

Ранно настаняване и/или късно напускане са възможни при наличност и срещу допълнителни такси от 30 EUR за до 4 часа ранно настаняване/късно напускане. За настаняване по-рано /напускане по-късно от 4 часа се заплаща пълната цена на стаята. За повече информация и приложими условия, моля наберете 9, за да се свържете с рецепция или се свържете с нас на +359 88 450 3685

 

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Приложимите цени са посочените в офертата за резервация, потвърдена от госта. Приложимите цени са общи брутни цени и включват всички данъци (включително ДДС).

Брутните цени включват туристически такси, които в момента са 1,12 лв. на гост на вечер.

В случай на промени в данъци или такси, или  въвеждане на нови данъци и такси, неизвестни на страните по време на резервацията, Хотелът си запазва правото да коригира съответно цените.

Цените за настаняване могат да бъдат променяни едностранно от Хотела само в случай, че периодът между сключването на договора (потвърждаване на резервацията) и корекцията на договора (включително при договори за дългосрочен наем) е повече от два месеца. При дългосрочни договори за наем корекцията на наемната цена се определя във всеки отделен договор.

Отделно се таксуват допълнителните услуги, използвани от госта в съответствие с ценовата листа, публикувана от Хотела на неговия уебсайт www.worknomadshotel.com

Пълната сума на резервациите с невъзвръщаема стойност, се заплаща в момента на резервацията, а на резервациите с безплатно анулиране – 72 часа (около 3 дни) предварително, но във всички случаи не по-късно от деня на  настаняването. В случай, че гостът предостави кредитна карта с неверни данни или недостатъчни средства по време на резервацията, резервацията не може да бъде гарантирана. Хотелът или партньорските платформи за онлайн резервации ще уведомят госта, за да предостави валидно плащане. Хотелът има право да откаже госта да се настани, когато последният не е заплатил предварително разходите си за настаняване или не е предоставил валидна кредитна карта с достатъчно средства.

Заплащането за ползване на допълнителни услуги се извършва веднага и/или при напускане.

Хотелът не приема плащания в брой. Валидни средства за плащане са EC карта, Master Card, Visa Card или Debit Card.

Хотелът също приема плащания директно от PayPal/Stripe или подобни платформи, както и банков трансфер.

ФАКТУРИРАНЕ

Гостите могат да поискат фактура за престоя си. Съгласно местното законодателство, Хотелът може да издаде такава фактура до 5 (пет) дни след издаване на касовата бележка за престоя на Гост. Гостът предоставя пълните данни за фактуриране по имейл. Данните за фактуриране включват името на компанията, типа на компанията, адрес на управление и ДДС номер. Ако тези данни за фактуриране не бъдат предоставени навреме, хотелът не може, съгласно закона, да издава фактурата за госта.

 

ПРЕПРОДАЖБА ИЛИ ПРЕОТСТЪПВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Препродажбата/пренаемането и/или прехвърлянето на резервация от страна на госта не е разрешено. Преотстъпване  на ползването на резервирани стаи или продажбата на каквито и да е вземания срещу хотела също не е разрешено. В тези случаи хотелът има право да анулира резервацията.

Използването на хотелската стая за цели, различни от нощувка, е изрично забранено.

 

ДЕЦА

WN LAB Hotel и неговият персонал посрещат деца от всички възрасти в своите помещения. Деца до 12 години се настаняват безплатно в стая с родители или настойници. За второ дете до 12 години  се заплаща допълнителна такса от 10 евро на вечер. В случай, че е необходимо допълнително легло за детето, се доплащат 15 евро на вечер. При заявка се предоставят безплатни детски креватчета за деца до 2 години. Моля, имайте предвид, че деца на възраст над 12 години ще бъдат третирани като възрастни за целите на настаняването.

 

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Гостите могат да доведат в хотела своите домашни любимци, като уведомят WN LAB Hotel в запитването за резервация. WN LAB Хотел си запазва правото да таксува за домашни любимци допълнителни такси, които ще бъдат включени в офертата за резервация, изпратена до госта в отговор на нейната/неговата заявка за резервация. Допълнителна такса за почистване от €10/престой, когато гостът има домашен любимец, отседнал в нейната/неговата стая. Доплащането се заплаща при настаняване и веднага в случай на удължаване на първоначалния престой.

 

ПОЛЗВАНЕ НА СТАИ И ДРУГИ ХОТЕЛСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

 Хотелските стаи и други помещения трябва да се използват, без да се причиняват щети или да се променят помещенията (включително, но не само, поставяне на предмети по стените, прозорците или пода, боядисване, надраскване или друго увреждане на повърхността на стените или мебелите и т.н.)

Като условие за използване на хотелското настаняване и услуги, не се разрешава на нашите гости да използват тези помещения/услуги за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена, или която може да навреди на хотела, неговия персонал и други гости и посетители.

Използването на общи кухни (когато има такива) е предмет на тези ОУ, както и на други правила и условия, изложени в помещенията на общите кухни.

Ползването на фитнес съоръженията е предмет на правила и условия, изложени в помещенията на фитнеса.

Използването на алкохолни напитки и храна, закупени извън хотела, не е разрешено в хотелските стаи и общите пространства, различни от общите кухни (ако гостите могат да ги използват).

Гостите трябва да спазват правилата за пожарна безопасност, посочени на печатните материали/етикети и табели в хотела. В стаите и съоръженията на хотела не се пуши. Ако има зони за пушене, те трябва да бъдат ясно обозначени със знаци и етикети.

Гостите нямат право да използват в стаите и други помещения (включително общи кухни) собствени електрически уреди, свещи, лампи и други устройства, които не принадлежат към обзавеждането и оборудването на хотела.

Гостите могат да доведат в хотела своите домашни любимци, като уведомят хотела в запитването за резервация. Хотелът си запазва правото да изиска допълнително заплащане за домашни любимци, което ще бъде посочено в офертата за резервация, изпратена до госта в отговор на нейната/неговата заявка за резервация.

Хотелът може да наложи глоба от 100 евро за нарушение на правилата за забрана на тютюнопушене и/или пожарна безопасност, посочени по-горе.

 

ОТГОВОРНОСТ

WN Lab Hotel не поема отговорност за ценности, оставени в стаята, общите части на хотела или автомобилите на гостите.

При извършване на резервация гостът се съгласява, че хотелът може да задържи депозит от 100 евро за покриване на евентуално причинени щети, като последният се авторизира и блокира по кредитната карта на госта. Сумата се блокира за срока на престоя на госта в хотела плюс три дни. При удължаване на престоя си в хотела, гостът се съгласява депозитът да бъде оторизиран за допълнителен срок, покриващ удължения му престой плюс три дни. В случай че депозитът не може бъде оторизиран по кредитната карта на госта и не бъде предоставена друга кредитна карта в рамките на 24 часа, договорът за резервация/настаняване се анулира. Хотелът не приема депозити в брой.

Ако по време на престоя на госта персоналът на Хотела открие щети, надвишаващи сумата на депозита, Хотелът си запазва правото да изиска, по свое усмотрение, разрешение за по-висок депозит или незабавно плащане на щетите. Ако такъв депозит/плащане не бъде предоставен от госта, договорът за настаняване се анулира.

Всички материални щети, възникнали по време на престоя на госта, ако не бъдат заплатени при напускане, се удържат от кредитната карта на госта срещу депозита при настаняване, или ако бъдат открити по-късно – в рамките на срока на депозита предвидени по-горе. Щети, надвишаващи сумата на депозита, се удържат от кредитната карта на госта и в случай, че последният възрази срещу отговорността за такива щети, сумата се блокира до разрешаване на случая.

Хотелът не носи отговорност за щети, настъпили по време на престоя на гостите, на техния автомобил или лични вещи.

До степента, разрешена от закона, Хотелът предоставя услугите „както са“ и не предoставя по отношение на услугите каквито и да било гаранции и условия, изрични или подразбиращи се, включително, но не ограничени до, гаранции или задължения по отношение на продаваемост, годност за конкретна цел, употреба, резултати или липса на небрежност. Освен това хотелът, неговите директори и персонал не носят отговорност за косвени и последващи загуби или щети, включително пропуснати ползи, загуба на поверителна или друга информация, прекъсване на дейността, телесна повреда, загуба на неприкосновеност на личния живот, неизпълнение на задължения, произтичащо от, или по какъвто и да е начин свързано с участието или невъзможността за участие в, или използване на услугите, предоставянето или невъзможността да се предоставят услугите, или по друг начин от каквото и да е споразумение за използване на хотелските услуги.

Ако има прекъсвания или недостатъци на услугите на Хотела, той трябва, след като узнае за тях или в случай на незабавно оплакване от страна на госта, да положи всички усилия да ги коригира.

Гостът е длъжен да предприеме всички разумни мерки, за да помогне на Хотела да отстрани проблема и да сведе щетите до минимум.

Гостът също така е длъжен да информира хотела своевременно за възможността да бъдат нанесени необичайно големи щети.

Независимо от щетите, които могат да бъдат понесени, включително косвените или последващи щети, разгледани по-горе, общата отговорност на WorkNomads, нейните мениджъри и персонал няма да надвишава действително претърпяната загуба, но не повече от 1000 EUR, или сумата на начислените такси за стая/услуга, което от двете е по-висока.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Хотелът ще използва, съхранява и обработва Вашите лични данни, събрани за целите на използването на неговите услуги в съответствие с приложимите закони и разпоредби и своята Политика за лични данни, достъпна на www.worknomadshotel.com.

Всички услуги, предоставяни на нашите посетители и гости, както и тяхното присъствие в помещенията на хотела и сградата (включително фитнес залата, общите кухни и други общи пространства), са предмет на тези Общи условия и други правила и условия, които може да са приложими за конкретни услуги и/или политики за защита на данните, налични на www.worknomadshotel.com. Хотелът си запазва правото да актуализира тези ОУ по всяко време и ще оповестиактуализираните ОУ/други подобни правила и условия чрез своя уебсайт/платформа.

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Камери за видеонаблюдение (CCTV) са разположени за наблюдение на територията на хотела (с изключение на стаите). Цялата информация, заснета от камерите, се записва на цифров носител и се съхранява. Видеонаблюдението се осъществява, за да се гарантира безопасността на гостите, тяхната собственост, както и собствеността на хотела. С  С Със завършване на резервация и/или при настаняване, гостите се считат уведомени и се съгласяват с  използването на система за видеонаблюдение в помещенията на хотела.